28 Mayıs 2015 Perşembe

Gemileri karadan yürüten "Cengaverler"

  Osmanlı tarihini yazan ilk yazar Ahmedi kabul edilmektedir. Türk edebiyatında ilk İskendernâme ve sonundaki “Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân” kısmı ile şöhret bulan divan şairi. İkinci olarak  şair ve tarihçi Enveri gelir.


Enveri' ni yazmış olduğu Düsturname-i Enveri de geçen Gazi Umur Bey 1338 yılında Atina körfezi ile İnebahtı körfezi arasında 300 kadar gemilerini karadan yürütüldüğü yazmaktatır. Fatih Sultan Mehmet Düsturname-i Enveri okuduğu düşünülmekte ve Gazi Umur Bey'in yapmış olduğu gemileri karadan yürütme işlemini uygulamıştır.


25 Mayıs 2015 Pazartesi

İnci Kefal'in Muhteşem Yolculuğu

   Van gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında Biyolojik çeşitlilik sınırlıdır. Suyun sodalı olması ve ph değeri 9.8 tuzluluk değeri %0.19 olmasından dolayı canlıların yaşamasına uygun bir ortam teşkil etmiyor.


   İnci Kefal'i bu ortamda yaşayan tek balıktır. Boyu 19-20 santim ağırlığında 80 gr civarında sazangiller familyasından bir balık türüdür. Göllerde yaşı yan balıklar yumurtlama zamanı geldiğinde genellikle göle akan akarsulara yumurtalarını bırakmak için akarsuların yukarı kısımlarına çıkarlar.


22 Mayıs 2015 Cuma

Kurtuluş Savaşı'nın İstiklal madalyalı kayıkçıları

  İstiklal madalyası Kurtuluş savaşı sonuçlandıktan sonra, savaş sırasında cephe ve cephe gerisinde yararlılık gösterenlere madalya verilmesi TBMM'nde görüşülüp. 29 Kasım 1920 de meclis'de kabul edilen 66 sayılı kanun olarak kabul edilerek yürürlüğe girdi.


  İlk olarak Mustafa Kemal ve 23 arkadaşına kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyası verilmiştir. Günümüzde en son ölen İstiklal Gazisi ve İstiklal madalyası sahibi Gazi Mustafa Şevki Yakut'tur. 1. Dünya savaşında Yemen cephesinde savaşmış, Arapların İngilizlerle birlikte olması üzerine esir düşmüş, 5 yıl esir hayatından sonra Mondros anlaşmasıyla beraber memleketine dönmüştür. Hatay ilinin Dört yol ilçesinde 1989 yılında vefat etmiştir.

19 Mayıs 2015 Salı

Bandırma Vapuru ve Samsun'a çıkış

  Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, 19 Mayıs 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal'in Bandırma Vapuru ile yapılan yolculuk sonrası Samsun'a ulaşması olayı. Bu olay Kurtuluş Savaşı' nı fiili başlangıcı olarak kabul edilmektedir.


  Samsun'da Rum çeteleri ve Türk halkı arasında meydana gelen çatışmaların sonlandırılması için Osmanlı Hükûmeti tarafından Mustafa Kemal görevlendirilmiş ve kendisine 9. Ordu'nun müfettişliği verilmiştir. Bunun üzerine müfettiş görev bölgesine Bandırma Vapuru ile ulaşmış ve bir hafta boyunca Mantıka Palas'ta kalmıştır. Bu süreçte bölgede meydana gelen çatışmaların sebebini araştırmış ve işgalcilere karşı bizzat Türk direniş örgütlerinin kurulmasında etkin rol oynamıştır. Mustafa Kemal, bu bir haftalık süreç sonunda Havza'ya geçmiştir. Havza'da geçirdiği on yedi gün sonunda ise şehirden ayrılarak Amasya'ya hareket etmiştir.

18 Mayıs 2015 Pazartesi

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

 28. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 24 Temmuz 2016 Pazar günü yapılacaktır. Kayıtlar 4 Ocak 2016 günü internet üzerinden başlamıştır.
Boğaziçi 2016 Yüzme Yarışı için yaşı, sağlığı, yüzme kabiliyeti uygun olan herkes aday olabilir. İlk başvuru Boğaziçi internet sitesinden üzerinden 04.Ocak.2016 ile 18.Mart.2016 tarihleri arasında

İstanbul, gerçek bir dünya şehri olarak, herkesin hayatında bir kez ziyaret etmesi gereken bir şehirdir. Doğu ve batı kültürlerinin büyüleyici bir harmanı; eşsiz kimliğiyle canlı ve modern bir şehirdir.

24 Temmuz sabahı, Boğazı’ın ünlü duraklarından Kanlıca’dan başlayarak binlerce yüzücü Avrupa’ya; Kuruçeşme’ye doğru kulaç atacak.  İstanbul kadar hızlı, İstanbul kadar hareketli, İstanbul kadar coşkulu...
28. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 24 Temmuz 2016 saat 10:00'da İstanbul Kanlıca'da başlayacaktır.


15 Mayıs 2015 Cuma

Plajların su kalitesi internetten takip edilebilecek

  Yüzme havuzları bir çok kişinin ortak kullanım alanıdır. Havuza girenlerin vücudundan çıkacak ter, tükürük, üre gibi virüs, bakteri direk havuz suyuna kirletir. Havuz ve denizlerde su yutmamaya özen göstermek gerekiyor. Yutulan suyun ishal ve solunum enfeksiyonları oluşturabilir. Suyun ciltte temas halindeyken kulaklarımızda gözümüzde cilt'timiz de enfeksiyonlar oluşturabileceğini unutmamak da fayda var.


  Havuz ve deniz ortamının temiz olmasını şu şekilde gözlemleme yapabiliriz.
Suyun durgunluğunu, suyun dibinin temizliği, yüzeyin köpüklü en önemlisi rengi suyun yeşil renkli ise girmemeye özen gösterelim. Suya atlarken burnumuzu ve kulağımıza bir tıkaç kullanmak da fayda var. Cildimizde sıyrık kesik yerlerimiz varsa mutlaka yüzme sonrası temiz su ve sabunla yıkamak da fayda var.

12 Mayıs 2015 Salı

Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya seyri ve sonsuzluğa uğurlanışı sergisi

  Ertuğrul Fırkateyni' nin Japonya seyrinin 125.yıl dönümü anısına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Bunlardan biri İstanbul Deniz Müzesinde oluşturulan "Ertuğrul Fırkateyni' nin Japonya seyri ve sonsuzluğa uğurlanışı sergisi" İstanbul Deniz Müzesinde bir sergi oluşturulduğunu duyar duymaz soluğu müzede aldım.  Çocuk' ları çok sevdiğimden, sınıf sınıf talebeler müzenin girişinde sıralanmışlar. Hep beraber içeri girdik ama afacanlar maşallah şimdiden hepsi birer levent olma yolunda heyecanlılar. Ne de olsa Barbaros'un torunları yetişiyor.


  Bende hemen  Ertuğrul Fırkateyni sergilenen bölüme geçtim. Duygulanmamak elde değil; leventler denize açıldı mı arkasında bıraktığı kişiler hep onlar geri gelecek mi diye düşünür. Ertuğrul Fırkateyn' inden geri gelmeyenler ve de hiç bulunmayanların yakınları aklıma geldi. Osmanlı devletinin iadeyi ziyaret için gönderdiği bu gemi Japon devleti sularının altında yatıyor. 125 yıl sonra bizlere geminin parçalarının bir kısmını görmek nasip oldu.

9 Mayıs 2015 Cumartesi

Denize yapılan ilk cami, Kılıç Ali Paşa cami şerifi

  Uluç Ali Paşa 1571 ile 1587 yılları arasında kaptanı-derya olarak görev yapmış bir Osmanlı denizcisidir. İtalyan asıllı olup müslüman olmadan önceki ismi  "Giovanni Dionigi Galeni"dir. Osmanlı donanmasının önemli komutanlarından olup İnebahtı deniz savaşında gösterdiği başarı ile bilinir. Barbaros Hayreddin Paşa tarafından yetiştirildi. Osmanlı donanması ilk defa 1571 yılında Papalık, Malta, Venedik ve İspanya müttefik donanmalarına karşı yenildi.


   Bu savaş' da Uluç Ali Paşa himaye' sindeki hiç bir gemiyi kaybetmeden düşmanın sol kanadı olan Malta donanma' sının bütün gemilerini batırdı. Bunun üzerine Sultan II. Selim gösterdiği başarıdan dolayı kaptan-ı deryalığa getirip Uluç lakabı Kılıç olarak çevirerek, Kılıç Ali Paşa adını aldı. On altı sene kaptan-ı deryalık makamında kaldı.

5 Mayıs 2015 Salı

Deniz kabukluların bizlere verdikleri

  Hepimizin, daha doğrusu deniz' e yakın her kezin, bilhassa ufak yaşlarda mutlaka kumlar üstünde yürürken, gözüne takılan renkli ve kendine çeken has bir atmosferi olan kabukları elimize almış ısız dır. Kabukların bizlere anlatı' çak çok şeyleri vardır. Denizlerin diplerinde bizim görmediğimiz yerlerdeki yaşantıları bir gün kıyıda son bulacağını bilmeden ve yaşantılarını bir süs bir takı yada şekli itibarı ile bir takıya desen olacakları ile yaşarlar İnsanoğluna sunulan doğa harikaları bunlar lada bitmez.


  Rahman süresi 22 ayet'de belirttiği gibi; "Yahrucu min humel lûluu vel mercân (mercânu)" İkisinden de inci ve mercan çıkar.
O iki denizden inci ve mercan çıkar. O denizlerden inci ve mercan gibi takındığınız takı maddelerini, takı süslerini de çıkarıp sizin emrinize âmâde kılan da Allah c.c dür Bu nimetlerini de size sunan Rabbiniz dir.
Rahman süresi 22 ayet'de belirttiği gibi inciler. mercanlar bizlere sunulan nimetlerden bir kaçı.

2 Mayıs 2015 Cumartesi

Pirates of the Caribbean - Black Pearl

  Korsanlar kelimesini duyduğumuz anda aklımıza hemen denizlerde gemileri yağmalayan, batıran ve insanları esir alan adamlar aklımıza gelir. Korsanlar bir milleti ya da ordu' yu  temsil etmezler onlar kendi aralarında bile birbirlerine düşmanlardır. Amaçları ganimetleri ele geçirmek hayatlarını devam etdirmek. İlk korsan hareketleri denizlerde başladığından hep akıllara ilk olarak deniz korsanları gelir. Günümüz de de halen Pasifik ve Hint Okyanusunda korsanlar bulunmak dadır.Osmanlı devleti zamanında Korsan hareketleri şöyle başladı ;
  Oruç Reis’in Ege Denizin' de Rodos Şövalyelerine tutsak düşmesi, kardeşi İlyas' in şehit olması ile birlik de 1510 senesinde Oruç Reis serbest kaldıktan sonra, yaşadığı olayın etkisiyle tüccar yerine korsan olmaya karar verdi. Oruç Reis, Akdeniz kıyılarına akınlar düzenledi ve ganimetler elde etti. Hızır Reis ticareti bırakarak Tunus’un  Cerbe Adası’na gelip ağası (ağabeyi) Oruç Reisle beraber korsanlığa başladı. 1512 senesinde İki kardeş Tunus Sultanı Muhammed ile anlaşarak Tunus’ ta ki Halkü’l-Vaâd ( La Gaulette) limanını kullanmaya başladı. 1516-1517 senelerinde İspanyollara karşı savaştı ve Tenes, Tlemsen ve Oran kentlerini ele geçirerek Cezayir’i denetimlerine aldılar.

Kaptanın seyir defteri

  Günlerden bir gün hava poyraz, gemi yüklü, gemiciler uykuda, sanki olacaklar haber veriyor gibi gecenin karanlığından gelen bir ses ile ka...